Om Veritas Vårdcentral

Veritas Vårdcentral Ekerö | Om oss

Veritas Vårdcentraler drivs av Swefi Care AB som är ett svenskt vårdföretag med lång erfarenhet av primärvård. Vårdcentralen startades 2008 i samband med vårdvalsreformen och fungerar idag som ett läkarhus på Ekerö och i Upplands Väsby.

Veritaskliniken Derma Privat är vår privata läkarmottagning med inriktning mot estetiska behandlingar och den är belägen på Engelbrektsgatan i Stockholm.

Vårdcentralen består av specialister inom allmänmedicin. Vi erbjuder distriktssköterskemottagning, diabetessköterskemottagningsom bedriver rutinkontroller fördiabetes och blodtryck/24 timmars blodtrycksmätning och även kontroll av andningsfunktionen (spirometri). Våra sjuksköterskor och läkare gör hembesök vid behov.

Psykologtjänsten erbjuds genom Beteendeterapeuterna med säte i Stockholm med ordinarie patientavgift enligt Landstingstaxa.

Behöver du ta prover, kan du lätt och bekvämt göra det i vårt eget laboratorium.

Vår ambition är att ge dig som patient ett vänligt bemötande, vård av hög kvalitet och bra tillgänglighet. Vi bedriver också ett kontinuerligt utvecklingsarbete för patientens bästa behov.