Miljöpolicy

Vår verksamhet omfattar hälso- och sjukvård inom husläkarmottagning med laboratorium, distriktssköterskemottagning och hemsjukvård.

Vi arbetar för en långsiktig miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete bygger på att ständigt förbättra och kontinuerligt följa upp så att vi kan formulera nya mål för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi skall på lång sikt arbeta för effektivt materialutnyttjande, minska användingen av vatten och energi och verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.

Vi skall öka miljömedvetenheten hos patienter och verka för en öppen dialog i miljöfrågor.

Vi skall uppfulla lagar och andra krav som berör vår verksamhet.

Verksamhetschef,

Mihai Gurau