Vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Säsonginfluensan | Veritas Vårdcentral Ekerö

Influensavaccinering 

Drop in
Tisdagar och onsdagar kl 13.00-14.00,

Vad är influensa och hur smittar det?

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittämnet finns i svalget hos den sjuka och sprids till andra främst som fin, luftburen droppsmitta vid hostningar och nysningar. Influensa kan också smitta via framför allt händerna. Smittsamheten är mycket stor.
Sjukdomsinformation om influensa

Du som tillhör en riskgrupp kan i samband med en influensa drabbas av svåra följdsjukdomar som ibland kan vara livshotande, därför erbjuds du gratis vaccin mot säsongsinfluensa och pneumokockinfektion.

Riskgrupper

  • personer som är 65 år och äldre
  • vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt
  • vuxna och barn med gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • vuxna och barn med svårinställd diabetes
  • vuxna och barn med kraftig övervikt eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • barn med flerfunktionshinder
  • gravida (enbart vaccin mot säsongsinfluensa)