Allergi

Allergitest - Veritas Vårdcentral Ekerö

Det viktigaste i allergiutredningen är samtalet med läkaren som alltid sker innan vi remiterar vidare för eventuell utredning där tester kan påbörjas.

De tester som utförs vid en allergiutredning kontrollerar om allergi föreligger mot exempelvis djur, pollen, mat och födoämnen såsom nötter, laktos och gluten mfl. Ingen av testerna gör särskilt ont och du kan återgå i vardagen som vanligt. 

Pollenallergi - Symptom

Själva symtomen hos pollenallergiker uppstår när pollenkorn kommer i kontakt med olika slemhinnor i näsan och luftvägarna, vilket leder till allergiska reaktioner där ämnen som exempelvis histamin frisätts. Detta kan bland annat leda till nysningar, klåda, nästäppa, rinnsnuva, eller, i än värre fall, en svullen bindehinna (konjunktiva, gom samt hosta,trötthet,andnöd och klåda i hörselgångarna. På grund av korsallergi har många pollenallergiska besvär av en del födoämnen, framförallt frukter.

Oftast räcker det att man behandlar sig själv med receptfria läkemedel. Men om de inte hjälper kan man behöva få receptbelagda läkemedel utskrivna av läkare. Har man svåra besvär kan man behöva få en så kallad allergivaccination. Vi tar emot både vuxna och barn som upplever symptom på pollenallergi.

Pricktest

När pricktest utförs testar vi om det föreligger allergi mot: Häst, Hund, Katt, Björk, Timotej,Gråbo, Derm. Farinae, Cladosporium Herbarum. Ett pricktest innebär att den allergiska reaktionen i huden testas. En lösning av det misstänkta allergiframkallande ämnet droppas på underarmen, en sjuksköterska rispar sedan ytligt med en nål i huden. Efter en stund görs enbedömning av den eventuella reaktionen.

Epicutantest/lapptest

Ett Epikutantest innebär att en liten mängd av det ämne som misstänks framkalla allergi läggs på huden och täcks med tejp. Om man får en rodnad på huden kan det tyda på att man är allergisk mot ämnet.

Blodprov/RAST analys

Vid ett blodprov kontrolleras allergiantikroppar i blodet.