Diabetesvård

Veritas Vårdcentral Ekerö erbjuder en särskild mottagning för patienter med diabetes.

På vår husläkarmottagning utför vår diabetesutbildade distriktssköterska regelbundna kontrollerav våra diabetespatienters blodsocker, blodtryck och vikt mm.

Vår distriktssköterska skriver även ut hjälpmedel såsom glukosmätare, testmaterial och nålar tillvåra diabetespatienter.

-------------------------------------------------------------------

Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen gällande diabetesvård finns på http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden

Riktlinjerna innehåller rekommendationer till exempel om olika livsstilsåtgärder, kontroll av blodsocker, olika utbildningsinsatser, behandling vid graviditet, olika åtgärder vid hjärt-kärlsjukdomar samt komplikationer.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på 08-564 410 40, eller info@veritasvardcentral.se, om ni vill veta mer om våra vaccinationer eller någon annan av de tjänster Veritas Vårdcentralen Ekerö erbjuder.