Hälsoundersökningar

Genom regelbundna hälsoundersökningar ökar möjligheterna att upptäcka ohälsa och sjukdom i ett tidigt skede och att sätta in rätt åtgärder i tid. Undersökningen visar det medicinska hälsotillståndet, såväl som riskfaktorer och förbättringsområden. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa och sjukdom, samt för att främja hälsosamma beteenden.

För hälsoundersökningar som av vårdgivare inte är medicinskt initierad betalar patienten hela kostnaden själv.

Provtagning hos sköterska

Hälsoundersökningen börjar med att du träffar en sköterska som kontrollerar vikt, längd, blodtryck, EKG och lugnfunktion. Därefter genmförs provtagning avseende blodstatus, blodfetter, blodsocker, njur- och leverfunktion, sänka, ämnesomsättning, urinprov samt markör för prostatacancer. du får därefter en bokad tid för läkarundersökning.

Läkarundersökning

Under läkarundersökningen går man igenom samtliga undersökningresultat, samt genomför en kroppslig undersökning.

Pris: 2000:-

Detta ingår:

 • EKG
 • Spirometri
 • Blodprover
  • ASAT
  • ALAT
  • ALP
  • Blodstatus
  • SR
  • PSA
  • PSA-Kvot
  • Kreatin
  • S-Urat
  • P-glukos
  • Kolesterol
  • Triglycerider
 • Urinsticka
 • Blodtryck och puls
 • Vikt, längd, BMI, Midjemått
 • Ett läkarbesök med återkoppling av resultat
 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på 08-564 410 40, eller info@veritasvardcentral.se, om ni vill veta mer om våra vaccinationer eller någon annan av de tjänster Veritas Vårdcentralen Ekerö erbjuder.