Patientavgifter

Veritas Vårdcentral Ekerö | Patientavgifter

Vård för personer från och med 18 år.

Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning
 
    200:-
 
Besök för sjukvårdande behandling hos sjuksköterska,
distriktssköterska och undersköterska
 
    100:-
    

 

Intyg

För intyg gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter, utan du måste vanligtvis betala enligt en särskild taxa. Om du, i samband med ett öppenvårdsbesök, begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet.

Kontakta mottagningen för mer information gällande intygspriserna.

Vaccin

Du betalar själv för vaccin. I priset ingår inte arbetet för själva injiceringen. Om du tar flera vacciner vid samma tillfälle betalar du för varje vaccin, men endast en besöksavgift. Avgifterna för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du har med dig eget vaccin betalar du endast för besöket. När vaccinationen är en del av en behandling ingår vaccinet i besöksavgiften. Vaccinationer är undantagna från moms.

Mer information gällande priser på vaccin finns under fliken vaccin.

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast fyra timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 100:- (höjdes 1 juli 2012)
Glöm inte ta med legitimation

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på 08-564 410 40, eller info@veritasvardcentral.se, om ni vill veta mer om våra vaccinationer eller någon annan av de tjänster Veritas Vårdcentralen Ekerö erbjuder.