Provtagning på Veritas Vårdcentral

Provtagning | Veritas Vårdcentral Ekerö

I vårt lab på Veritas vårdcentral har vi drop-in provtagning för dig som läkaren ordinerat att lämnaprover. Det innebär att du kan kom och lämna dina prover när som helst som när vårat laboratorium har öppet.

Blodprover tas vanligen i armvecket. Kläderna på armen bör därför vara lätta att vika upp. Deflesta prover kan tas när som helst under dagen. Undvik fet mat och alkohol dagen föreprovtagningen.

Du som inte har blivit ordinerad provtagning från våra mottagningar behöver en remiss från dinbehandlande läkare.

Öppettider
Måndag till torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 11.30

Laboratoriet har lunchstängt mellan 12.00 och 13.00.

---------------------------------------------------------------------------

Diabetes
P-Glukos är ett blodprov som kan ingå bland de prover som tas vid olika slagsläkarundersökningar och hälsokontroller. Det görs framför allt för att se om man har diabetes.Provet mäter hur mycket socker man har i blodet. I vanligt tal säger man ofta att man kontrollerarblodsockret. P står för plasma, som är en del av blodet.

Blodsockerbalansen (en ögonblicksbild får man genom mätning av plasmaglukos, medan HbA1cger en uppfattning om hur blodsockret varierat under de senaste veckorna)

Hb
Blodvärdet, Hb, och koncentrationen av de olika blodkropparna (sammanfattas ofta i begreppetblodstatus)

CRP
Graden av inflammation, vilket kan vara ett tecken på infektion (den vanliga sänkan kallas SR medan snabb-sänkan benämns CRP)

Njurfunktionen (kreatinin är en vanlig markör för detta)

Blodfetter
(kolesterol, triglycerider med mera)

Mineraler
(kalium, calcium med flera)

Koagulationsförmågan
(PK)INR är ett vanligt prov som ofta används för att kontrollera behandling med blodförtunnandeläkemedel

Halsprover
Kontroll vid halsfluss

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på 08-564 410 40, eller info@veritasvardcentral.se, om ni vill veta mer om våra vaccinationer eller någon annan av de tjänster Veritas Vårdcentralen Ekerö erbjuder.