Kontroll av astma och KOL med Spirometri

Spirometri | Veritas Vårdcentral Ekerö

Om vi misstänker att du har astma eller KOL utför vi en spirometri. Din behandlandeläkare ger dig då en remiss och du kan boka in dig för en spirometri hos vårAstma/KOL-sköterska.

Spirometri är en undersökning för att ta reda på hur väl dina lungor fungerar. Spirometri kangöras på olika sätt beroende på vilken lungfunktion som ska undersökas.

Spirometri används bland annat om läkaren misstänker astma eller kol, kronisk obstruktivlungsjukdom. Det går även att se om det finns en restriktiv lungsjukdom, det vill säga dålungornas totala volym är mindre än normalt.

Förberedelse inför spirometri

Du får inte röka senare än 12 timmar före spirometriundersökningen.

Du får inte ta vissa läkemedel före undersökningen. Det laboratorium eller den vårdcentral somutför spirometrin ger dig besked om vilka läkemedel det gäller och hur långt före undersökningendu får ta dem.

Barn

Om du vill förbereda ditt barn inför lungundersökningen kan du visa den tecknade och interaktivafilmen på www.1177.se.

Så går spirometri till

Under undersökningen får du andas in och blåsa ut genom ett munstycke som är kopplat till enapparat som läser av lungornas förmåga. På apparaten syns en kurva som visar hur mycket luftdu blåser ut. Ibland får du en klämma om näsan.

Exakt hur undersökningen ska utföras bestäms av de frågor din läkare vill ha svar på. Duinformeras alltid om hur undersökningen ska utföras och om den ska göras på flera sätt.

Hela undersökningen tar högst en timme.

Provsvar och resultat

Din läkare informerar dig om resultatet av undersökningen.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på 08-564 410 40, eller info@veritasvardcentral.se, om ni vill veta mer om våra vaccinationer eller någon annan av de tjänster Veritas Vårdcentralen Ekerö erbjuder.